Lionsclub Echt Gooj Stéin

De voordracht vindt plaats op 21 februari  a.s. in kasteel “Hasselholt” te Ohé en Laak.

Aanvang is 19.00 uur. Naar verwachting zal de avond rond 21.00 uur eindigen.

De spreker is de heer Jacques Scheres, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

 

De wonderlijke evolutie: slim gebruik of misbruik? 

 

De evolutie (zo’n drie a vier miljard oud) bevat ongelooflijk veel bruikbare informatie voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.
Nieuwe toepassingen die betrekking kunnen hebben op bestrijden van ziektes, het manipuleren van genetisch materiaal, enz.
Nog niet wordt door de wetenschap de waarde van de evolutie als zodanig herkend.

Professor dr. J. Scheres neemt de toehoorder mee naar deze schatkamer, geeft hem een overrompelend beeld aan de hand van concrete voorbeelden, maar hij schuwt ook niet om de medisch ethische dilemma’s aan te snijden als een direct gevolg van de inzet van deze technologische mogelijkheden.

Aan het einde van zijn voordracht gaat hij met de deelnemers in discussie aan de hand van de aangereikte voorbeelden.

 

Jacques Scheres MD PhD Born 1946, Heerlen, the Netherlands Medical Doctor (medical geneticist) and Biologist, graduated for both disciplines at the University of Nijmegen (the Netherlands). Main subject in biology was microbiology.
Jacques Scheres currently works at the Department International Health, University of Maastricht, the National Institute of Public Health Warsaw 

 

De kosten voor de lezing van deze bijzondere spreker inclusief een consumptie, bedragen € 7,50.