Lionsclub Echt Gooj Stéin

Jumelage

De Lionsclubs Echt Gooj Stein en Koblez Rhein Mosel onderhouden sinds 2006 een partner-relatie.
Dit houdt in dat de twee clubs elkaar jaarlijks bezoeken.
Tijdens de ontmoeting worden ideeën over een aantal onderwerpen uitgewisseld. Daarnaast is er tijdens de ontmoeting ook de gelegenheid om persoonlijke contacten te leggen en te versterken.