Lionsclub Echt Gooj Stéin

2014-2015

 Project SamenSpraak van de gemeente Echt  

Een doorstartsubsidie ten behoeve van een (taal)coachproject gericht op integratie van anderstaligen. SamenSpraak geeft een anderstalige, vaak is dit een inburgeraar, de mogelijkheid om op informele wijze met een Nederlandstalige vrijwilliger de Nederlandse taal te leren en onze cultuur te delen.

Hoewel anderstaligen via formele inburgeringscurssussen Nederlands kunnen leren, hebben zij niet altijd de mogelijkheid het geleerde ook in de praktijk te brengen. Het ontbreekt doorgaans aan dagelijks contact met Nederlanders. Hierdoor hebben anderstaligen weinig zelfvertrouwen om Nederlands te spreken en is participatie in de samenleving moeilijk. 

 
   

SamenSpraak Echt-Susteren brengt hier verandering in. Gewoon door wekelijks een uurtje Nederlands te praten met een vrijwilliger. Dit ontmoeten kan op twee manieren: als taalkoppel of in groepsverband.

www.samenspraakes.nl

 
   

Operatiekamer bij de kraamkliniek/weeshuis van de Stichting Peramiho in Tanzania

Deze stichting werd door de Lions Echt Gooj Stein in de afgelopen jaren ondersteund met het bouwen van waterputten. Stichting Peramiho ondersteunt projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, schoon en veilig drinkwater, maandelijks twee weeshuizen (ongeveer 80 kinderen) en twee lepradorpen.

www.stichtingperamiho.nl